آب ساختمان های خطرناک قطع شده است

آب ساختمان های خطرناک قطع شده است

روز جدید : رئیس کمیته حراست شورای اسلامی شهر تهران از راه اندازی ساختمان های خطرناک پایتخت تا ۶ ماه آینده و احتمال قطع آب و برق خبر داد.

مهدی بابای رئیس کمیته حراست شورای شهر تهران از وضعیت ۱۲۹ ساختمان پرخطر تهران گفت: دادستانی.

بابایی افزود: اگر مالک اقدام ایمن سازی نکند مرحله اول آب و برق قطع می شود و در مرحله دوم ساختمان خطرناک پلمب می شود.

وی با تشکر از اقدامات قوه قضائیه تاکید کرد: با توجه به تعداد زیاد ساختمان های پرخطر در تهران، این اقدام نیاز به سرعت بیشتری دارد.

رئیس کمیته امنیت و پیشگیری از بحران شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید ظرف مدت 6 ماه بتوانیم تمامی ساختمان های پرخطر را به بهره برداری برسانیم.

  بهزاد گلمپور عادتش را ترک می کند...

دیدگاهتان را بنویسید