آتش سوزی به 450 هکتار از فضای سبز فرانسه خسارت وارد کرد


ساعت: 10:05
تاریخ ارسال: 05/12/1401
کد خبر: 1887559

آتش سوزی به 450 هکتار از فضای سبز فرانسه خسارت وارد کرد

در آتش سوزی جزیره کورس فرانسه: 450 هکتار از فضای سبز آن کشور آسیب دید.

  فروش آزمایشی نان / فروش نان در سوپرمارکت ها ممنوع شد؟

دیدگاهتان را بنویسید