آتش سوزی 100 هکتار زمین کشاورزی در ترکیه


ساعت: 10:12
تاریخ انتشار: 06/01/1401
کد خبر: 1891923

آتش سوزی 100 هکتار زمین کشاورزی در ترکیه

100 هکتار زمین کشاورزی در آتش سوزی در بایبورت ترکیه آسیب دید.

  ضرورت رعایت تقوا در دستگاه قضایی/ خبرنگاران در جبهه جهاد آموزشی حضور فعال داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید