آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه می باشد

آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه می باشد

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقوقی برای بهره مندی از مشوق های قانونی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز شنبه 10 تیرماه سال جاری ارائه کنند. عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی در موعد مقرر، آنها را از هر نوع معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی محروم می کند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گزارش داد: بر اساس قانون مالیات های مستقیم، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان درآمد حاصل از املاک استیجاری 10 تیرماه به پایان می رسد.

به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، مهدی محدی باکن‌نظر اعلام کرد: بر اساس قانون مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقوقی و صاحبان درآمدهای حاصل از اجاره‌ای تا روز شنبه ۱۰ تیرماه به پایان می‌رسد و این مهلت تمدید نخواهد شد. .

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اشخاص حقوقی برای بهره مندی از مشوق های قانونی باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان روز شنبه 10 تیرماه سال جاری ارائه کنند. عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی در موعد مقرر، آنها را از هر نوع معافیت، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی محروم می کند.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت مالیات یا عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر مستوجب مجازات قانونی است، از مودیان خواست با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی .tax.gov به تعهدات قانونی خود عمل کنند. آدرس وب .ir.آن را به موقع انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید