آخرین وضعیت درخواستی معلمان بازنشسته رتبه 1400 تا 1402

آخرین وضعیت درخواستی معلمان بازنشسته رتبه 1400 تا 1402

معتبی هاشمی; مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با تسنیم، با بیان اینکه رتبه بندی معلمان بازنشسته همانند معلمان شاغل محاسبه و صادر شد، گفت: در مرحله رسیدگی به ایرادات هستیم. و بازنشستگان در اولویت رسیدگی به اعتراضات بر حسب رتبه هستند.

وی افزود: در حوزه اجرا باید هماهنگی بین آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی وجود داشته باشد تا برخی مسائل حقوقی موجود برطرف شود. تا جایی که اطلاع دارم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پیگیر این موضوع است و جلسات متعددی بین آنها و سازمان بازنشستگی برگزار شده است.

مدیرکل سنجش و تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکل موجود در خصوص تشریفات قانونی و احتساب یک روز بیشتر برای مستمری بگیران است چرا که طبق قانون تاریخ اعمال رتبه از 31 شهریور 1400 است. ، اما معلمان از 1 مهر بازنشسته می شوند.

سنوات خدمت و مدارک تحصیلی در نهایت با 140 امتیاز ارزیابی می شود

به گفته هاشمی، در قانون ارزشیابی معلمان 1000 امتیاز مشخص شده است و افراد در 4 صلاحیت عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربه سنجیده می شوند که هر مدرک حداقل و حداکثر امتیاز دارد. تعداد سال های سابقه و مدرک تحصیلی در مجموع 140 سال است، یعنی اگر فردی دارای بالاترین سال سابقه و صلاحیت تحصیلی باشد، 140 امتیاز می گیرد و باید 860 امتیاز باقی مانده را با معیارهای دیگر کسب کند.

صدور 1401 حکم مستمری بگیران طی چند هفته آینده

رضا مراد صحرایی; وزیر آموزش و پرورش نیز اخیرا گفت: صدور 1401 حکم مستمری بگیران تا چند هفته آینده با اجرای پاداش و رتبه بندی به پایان می رسد.

  بازیکنی که رویای گل محمدی را آسان کرد!

اما نعمت الله ترکی; مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره رتبه بندی معلمان بازنشسته گفت: طبق قانون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 اجرا شد و 641 هزار معلم شاغل مشمول رتبه بندی می شوند و اگر فردی در 6 ماهه دوم سال بازنشسته شود. 1400 او نیز در رتبه بندی قرار دارد.

وی افزود: برای انجام رتبه بندی 641 هزار معلم شاغل باید بودجه تامین می شد، اما طبق اطلاعات ما در سال 1401 آموزش و پرورش رتبه بندی را به حسابی واریز کرده یا در صورت واریز کامل، کسوراتی از آنها واریز نشده است. حساب صندوق بازنشستگی، در ماه گذشته جلساتی با وزارت آموزش و پرورش و سازمان و بودجه داشتیم.

بازنشستگی 80 هزار نفر در مهرماه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: 63 هزار معلم بازنشسته در سال 1400 و 51 هزار نفر در سال 1401 بازنشسته هستند که اعمال رتبه بندی برای آنها مستلزم واریز وجوه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری است. پیش بینی می شود در سال 1402 80 هزار معلم بازنشسته شوند.

ترکی گفت: بر اساس محاسباتی که انجام دادیم 5 هزار میلیارد تومان از سازمان آموزش و پرورش و برنامه و بودجه برای طبقه بندی 641 هزار معلم شاغل طلب داریم. آموزش تا هفته آینده نهایی می شود و تکلیف مشخص می شود.

وی افزود: برای 63 هزار معلم بازنشسته در سال 1400، 51 هزار معلم بازنشسته در سال 1401 و 80 هزار معلم بازنشسته در سال 1402 حدود 5 هزار میلیارد تومان نیاز است که سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا دو ماه آینده کل مبلغ را جمع آوری کند. بنابراین ما می توانیم قبل از سپتامبر به طور کامل رتبه بندی معلمان بازنشسته را اجرا کنیم.

  نفوذ زمین های غوطه ور از جنوب و جنوب غربی به تهران / اعلام مناطق غرق شده

دیدگاهتان را بنویسید