آخرین وضعیت رتبه های 3 و 4 و 5 فرهنگیان

آخرین وضعیت رتبه های 3 و 4 و 5 فرهنگیان

تایید نهایی رتبه 3 در هیأت حسابرسی استان رتبه 4 و 5 در هیأت محاسبات مرکزی (وزارت) خواهد بود.

قبل از این پرونده همکاران با رتبه 1 و 2 مستمری و رتبه 1 تا 3 مستمری بگیر در دفاتر بررسی شدند.

با توجه به تصویر فوق رتبه 3 ( دستیار معلم ) برای همکار با 10 سال سابقه در کمیته حسابرسی محل خدمت تایید و به استان ارسال گردیده است .

  انگلیس یکی از بهترین های جهان و اروپاست اما ما در آسیا هم یکی از بهترین ها هستیم/ چاره ای جز ناشناس بودن ندارم

دیدگاهتان را بنویسید