آذر منصوری: چند سال دیگر طول می کشد تا عاملان بدحجابی بپذیرند که اصرار بر این عمل نتیجه معکوس دارد.

آذر منصوری: چند سال دیگر طول می کشد تا عاملان بدحجابی بپذیرند که اصرار بر این عمل نتیجه معکوس دارد.

آذر منصوری: شکاف حاکمیت ملت نه تنها ترمیم نمی شود، بلکه بیشتر می شود و معلوم نیست مدافعان این بدحجابی با چه منطقی با دامن زدن به این درگیری مخرب دوقطبی های موجود را تقویت می کنند؟ متأسفانه چند روزی است که در کمال ناباوری شاهد تصاویری از برخورد وحشیانه نیروهای گشت ارشاد با زنان و دختران به دلیل هنجارشکنی هستند.

آذر منصوری در یادداشتی با عنوان «شکاف دولت، ملت نه تنها رفع نشد، بلکه در حال افزایش است» در روزنامه اعتماد نوشت: سخنگوی فرجا دیروز اعلام کرد که از امروز با استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده در سراسر کشور، ماموریت‌های متعدد پلیس را انجام می‌دهند. ناگزیر با افرادی که متأسفانه بدون توجه به عواقب و عواقب خارج از هنجار لباس پوشیدن همچنان بر هنجارشکنی اصرار دارند برخورد قانونی خواهد شد و در صورت سرپیچی از دستورات پلیس به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

در مقدمه به این نکته اشاره کنم که کاور من انتخاب من است و اگر به ارزش آن اعتقاد نداشتم البته پوشش دیگری را انتخاب می کردم. این باور نه زاییده رهبری ارشاد است و نه نتیجه جایگاه سیاسی و اجتماعی من. البته من قبل از این انتخاب یاد گرفتم و بر اساس آموزه هایی که به آن اعتقاد دارم این پوشش را انتخاب کردم و به همین دلیل به عنوان مدافع این پوشش باید به دیگران حق انتخاب بدهم.

دیگرانی که ممکن است انتخاب های متفاوتی نسبت به من داشته باشند. شاید در گذشته علاوه بر حفظ این پوشش، امثال من به نوعی می توانستند با صدای بلندتری نسبت به الان از این انتخاب دفاع کنند. اما متأسفانه دفاع های بدی به وجود آمده و آسیب هایی در جامعه ما به وجود آورده به حدی که زبان ما کوتاه شده است.

  97 درصد دانش آموزان فراهان واکسینه تاج شده اند

گاهی اوقات محافظت ضعیف بسیار مضرتر از عدم محافظت است. مجموعه رفتارها و سیاست‌هایی که در دو دهه گذشته در خصوص پوشش زنان ایرانی انجام شده را می‌توان بدترین نوع پاسداری از ارزش دانست که تاکنون یک اقدام غیرعادی تلقی شده است. واقع گرایی و تدبیر ایجاب می کرد که پس از مرگ مهسا امینی و سایر جان باختگان اعتراضات متعاقب آن، این نوع دفاع های ضعیف کنار گذاشته شود و رویکردها و رویه ها تغییر کند.

اما متأسفانه چند روزی است که در کمال ناباوری شاهد تصاویری از برخورد وحشیانه نیروهای گشت ارشاد با زنان و دخترانی هستیم که به دلیل هنجارشکنی و هنجارشکنی با آن ها وحشیانه مواجه می شوند. امروز یکی از مسئولان اعلام کرد این گشت ها فعالیت خود را از سر گرفته اند!

در این میان حفره حاکمیت ملت نه تنها ترمیم نمی شود، بلکه در حال افزایش است و معلوم نیست مدافعان این دفاع ضعیف با چه منطقی با دامن زدن به این درگیری مخرب، دوقطبی های موجود را تقویت می کنند؟ باید چند سال دیگر به عاملان و حاملان این دفاع ضعیف فرصت داده شود تا بپذیرند که اصرار بر این رویه نتیجه معکوس دارد و نباید چنین برخوردی با افکار عمومی ملتهب داشته باشند.

دیدگاهتان را بنویسید