آزادی حمید کاراحسانلو و همسرش صحت ندارد/ پرونده همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است

آزادی حمید کاراحسانلو و همسرش صحت ندارد/ پرونده همچنان در دیوان عالی کشور در دست بررسی است

پیگیری های منتشر شده از سوی مقامات قضایی نشان می دهد که اتفاق جدیدی در پرونده قضایی این مرد و همسرش فرزانه کارا حسنلو هر دو در زندان به سر می برند.

قوه قضائیه شایعه آزادی حمید کارا حسنلو و همسرش که در پرونده شهادت عجمیان دستگیر و به دادگاه معرفی شده بودند را تکذیب کرد.

به گزارش مرکز رسانه های قضایی، در ساعات اخیر زمزمه هایی مبنی بر آزادی حمید کارا حسنلو و همسرش که در پرونده شهادت عجمیان دستگیر و به دادگاه معرفی شده بودند، شنیده می شود.

پیگیری های منتشر شده از سوی مقامات قضایی نشان می دهد که اتفاق جدیدی در پرونده قضایی این مرد و همسرش فرزانه کارا حسنلو هر دو در زندان به سر می برند.

لازم به ذکر است که پرونده حمید کارا حسنلو و فرزانه کارا حسنلو در حال حاضر در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است و حکم جدیدی در این مورد وجود ندارد.

  پخش سخنان محمد خاتمی از تلویزیون؛ این یک اعتراض است

دیدگاهتان را بنویسید