آقای رئیسی! آیا با این اقتصاد «عزت» باقی می ماند؟ / زنی را دیدم که برای بچه هایش «گوشت بی ارزش» می خرید

آقای رئیسی!  آیا با این اقتصاد «عزت» باقی می ماند؟  / زنی را دیدم که برای بچه هایش «گوشت بی ارزش» می خرید

فاضل میبدی نوشت آقای رئیس جمهور! من در دولت شما قصابی رفتم تا امروز 320 هزار تومان. خانمی با 50 هزار تومان از قصابی گوشت خواست.

محمدتقی فاضل میبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب می نویسد:

رئیس جمهور به وزارت رفاه اجتماعی دستور داد کرامت انسانی حفظ شود.

آقای رئیس جمهور! من در دولت شما قصابی رفتم تا امروز 320 هزار تومان. خانمی با 50 هزار تومان از قصابی گوشت خواست

گفت گوشت مانده هم خوب است. بچه ها چند روز است که گوشت نخورده اند.

آقارعیسی با این اقتصاد می ماند؟فاضل می بادی: آقای رئیسی!  با این اقتصاد

  لایحه بودجه کل سال 1402 به تصویب کمیته تلفیق رسید

دیدگاهتان را بنویسید