آقای شهردار! آیا به این دو عکس می خندید؟

این دو عکس با فاصله 2 سال از یک مکان در تهران گرفته شده اند تا به شدت متوجه شدت آلودگی هوا شوید.

آقای شهردار!  آیا به این دو عکس می خندید؟

علیرضا زاکانی شهردار تهران در روزهای اخیر در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهارنظر برخی از اعضای دوره قبل شورای شهر تهران در خصوص موضوع آلودگی هوا و اعلام استعفای شهردار تهران، گفت: گفت: آنها خواسته های خود را اعلام می کنند، اما برای برآوردن آنها پیشنهاد نمی کنند، بنابراین هیچ علاقه ای ندارند، آنها می گویند این ما هستیم، که البته مسخره است. حرف آنها برای ما فقط خنده است!

بازنشر این دو تصویر با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد:

آقای شهردار!  آیا به این دو عکس می خندید؟

آقای شهردار!  آیا به این دو عکس می خندید؟

  تحریم ها علیه ایران یکپارچه است نه علیه جمهوری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید