آمار مشارکت در استان های کشور / کمترین درصد: البرز 28 درصد، کردستان 30 درصد، تهران 34 درصد / بیشترین درصد: خراسان جنوبی 63 درصد و کوگیلویه 64 درصد

آمار مشارکت در استان های کشور / کمترین درصد: البرز 28 درصد، کردستان 30 درصد، تهران 34 درصد / بیشترین درصد: خراسان جنوبی 63 درصد و کوگیلویه 64 درصد

پس از شمارش آرای شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، آمار مشارکت استان ها در انتخابات مشخص شد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی خبرگزاری دولتی، استان های البرز با 28 درصد، کردستان با 30 درصد و تهران با 34 درصد کمترین میزان مشارکت و استان های خراسان جنوبی با 63 درصد و کهگیلویه و بویار احمد با 64.27 درصد بیشترین میزان مشارکت را دارند. نرخ مشارکت رسیده است

پس از شمارش آرای شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، آمار مشارکت استان ها در انتخابات مشخص شد.

با توجه به مرجع “انتخاب”؛ ساعتی بعد از پایان مهلت رای گیری ساعت 24 روز جمعه، برخی منابع خبری بر اساس شمارش اولیه اعتبارات از شرکت بیش از 25 میلیون واجد شرایط در انتخابات دوازدهمین دوره شورای اسلامی و ششمین دوره شورای اسلامی خبر دادند. دوره مجلس خبرگان رهبری و به عبارتی مشارکت 41 درصدی را گزارش کردند، عددی که میانگین مشارکت استان های مختلف بوده است.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان اطلاع رسانی دولت، استان های البرز با 28 درصد، کردستان با 30 درصد و تهران با 34 درصد کمترین آمار مشارکت را به خود اختصاص داده اند و استان های خراسان جنوبی با 63 درصد و کوگیلویه و بویار احمد با 64.27 درصد به رتبه های اول رسیده اند. بالاترین آمار مشارکتآمار مشارکت در استان های کشور / کمترین درصد: البرز 28 درصد، کردستان 30 درصد، تهران 34 درصد / بیشترین درصد: خراسان جنوبی 63 درصد و کوگیلویه 64 درصد