آیا انتخابات به مرحله دوم خواهد رفت؟

روز جدید :

آیا انتخابات به مرحله دوم خواهد رفت؟

محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات گفت: هرکس «نصف به علاوه یک» از کل آرای صحیح و باطل را بیاورد برنده انتخابات است. در غیر این صورت، دو نفری که بیشترین آرا را به دست آورند در دور دوم انتخابات با هم رقابت خواهند کرد.