آیا این ستاره در استقلال فیکس می شود؟

آیا این ستاره در استقلال فیکس می شود؟

در تمرین تیم آبی پوشان ریکاردو ساپینتو، سجاد شهبازاده سرمربی پرتغالی یکی از ماهاجمان ها را اخراج کرد. زمانی که این مهاجم توسط سرمربی اخراج شد، آرماند رمضانی، دیگر مهاجم آبی پوش به ساپینتو رفت و با او گفت و گو کرد. رمضانی در این گفتگو درباره عملکرد خود و ماندنش در استقلال به آزادی سرمربی خارجی استقلال اشاره کرد و گفت: تو را از لیست حذف نمی کنم و تا پایان فصل در لیست هستی. نگران نباشید، سخت تمرین کنید تا تیم را بسازید.

  دولت باید از بسیج برای حل مشکل زاینده رود استفاده کند

دیدگاهتان را بنویسید