آیا باشگاه پرسپولیس کار غیرقانونی انجام داد؟

حمید مطهری در سال های اخیر این نقش را در تیم یحیی گل محمدی ایفا کرد. در فصل جاری و پس از جدایی حمید مطهری، یک بار این نقش به کریم باقری سپرده شد اما در دیدار با هواداران، آنالیزور پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی مقابل خبرنگاران نشست!

حضور تحلیلگران در نشست های خبری مرسوم و قانونی نیست مگر اینکه باشگاه پرسپولیس برای محمد اصغری کارت مربیگری دریافت کرده باشد.

نکته عجیب غیبت کریم باقری در نشست خبری پس از شکست مقابل هواداران بود. نخواست یا یحیی گل محمدی ترجیح داد تحلیلگر خودش را بفرستد؟!

  رئیس فیفا یواشکی وارد عربستان شد!

دیدگاهتان را بنویسید