آیا خوان کارلوس گاریدو مجوز کار در پرسپولیس را ندارد؟

روز جدید :

انکار شنوایی؛  خوان کارلوس گاریدو مشکلی برای کار در پرسپولیس ندارد

خوان کارلوس گاریدو از باشگاه پرسپولیس او برای اولین بار در تاریخ این باشگاه به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد.

بر اساس قانون وزارت ورزش و جوانان، فعالیت هر فرد خارجی به عنوان ورزشکار یا مربی و غیره. نیاز به تایید شورای برون مرزی دارد، بنابراین در صورت تایید، کارهای قانونی مربوط به صدور ویزای کاری وی بر همین اساس انجام خواهد شد.

شورای برون مرزی برای صدور مجوز کار به این سرمربی مصوبات اولیه را از نهادهای ذیربط دریافت کرده و در جلسه هفتگی روز دوشنبه خود نامه مربوط به این مربی را بررسی خواهد کرد.

گاریدو برای حضور در ایران و هدایت پرسپولیس مشکلی ندارد تا قرمزها اولین تجربه حضور با این بازیکن اسپانیایی را داشته باشند.