آیا دولت برکنار شده به کابینه بازخواهد گشت؟ | امید دولت به رای قاضی

آیا دولت برکنار شده به کابینه بازخواهد گشت؟  |  امید دولت به رای قاضی

احزاب، واکنش ها و اظهارنظرها در خصوص لغو حکم میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و کار کشور همچنان ادامه دارد و همه به شبهات خود در این زمینه اظهار نظر می کنند. این در حالی است که اکثر افراد غیر از این که این حکم صحیح و مناسب است یا حکم اصلی باطل و نامناسب است، به موضوع مهم تری پرداخته اند که در واقع مرجع رسیدگی کننده به این قضیه یعنی. آیا دادگاه اداری پراووسدیه صلاحیت اعتراض به چنین حکمی را دارد یا صلاحیت دارد آیا مرجع صادرکننده حکم مشکوک است؟

از سوی دیگر بسیاری از مردم این مشکل را به گردن دولت و شخص رئیس جمهور می اندازند که به موضوع ممنوعیت کار در سازمان و انتخاب افراد برای تصدی پست هایی مانند مدیریت و سازمان امور کارگری توجهی نکردند. به موجب ماده 47 قانون مدیریت کارکنان دولت؛ بکارگیری کارکنان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام کلیه یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع بوده و استفاده از خدمات کارکنان این گونه شرکت ها و مؤسسات امکان پذیر است. فقط به استناد ماده (17) این قانون.

در ماده 17 این قانون آمده است: « اعزام مأموران مشمول قانون به عنوان مأمور سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی که حسب مورد در قالب این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان منصوب نمی‌شوند. ذیربط یا مؤسسه و تأیید هیأت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی امکان پذیر است. خوب.» حال سؤال این است که بر اساس این دو ماده از قانون خدمات کشوری، انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان امور اداری و کار مشمول این قانون است یا به موجب رأی دادگاه اداری. ، انتصاب وی به این سمت مغایر با مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری است؟

آنچه مسلم است و بر اساس آن حکم ابطال انتصاب لطیفی صادر شد، وی ابتدا به عنوان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) منصوب شد و از بودجه آن محل وجهی دریافت کرد و رئیس جمهور شد. با یا بدون اطلاع از آن موضوع او سمت دوم را انتخاب کرده است. همین نکته باعث شد که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از توضیح خود در سند مبنی بر ابطال این حکم عنوان کند: «دانشگاه امام صادق(ع) مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی زیرمجموعه وزارت علوم محسوب می شود. و مستفاد از ماده 47 قانون کارکنان دولت که مقرر می دارد: انتصاب کارکنان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از آنها ممنوع است. خدمات کارکنان این گونه شرکت ها و مؤسسات تنها به موجب ماده (17) این قانون امکان پذیر است. بنابراین مأموریت و اساساً به کارگیری آنها طی حکم اعتراضی در ساختار موضوع قانون مدیریت کارکنان کشوری فاقد وجاهت قانونی و مغایر با این ماده است.

  تام هالند راه فرد آستر / مرد عنکبوتی در دنیای کلاسیک را دنبال می کند

در همین رابطه چندی پیش هوشنگ پوربابایی، وکیل دادگستری و وکیل اصلی دادگستری به آرمان ملی گفت: با توجه به استثنائات مندرج در قانون منع تصدی بیش از دو شغل، دیوان عدالت اداری به درستی در این خصوص اظهار نظر کرده است. در این خصوص، او بین اعضای هیات علمی و شغل معلمی تمایز قائل نشد و از این نظر مشکل را به درستی تشخیص داد. اما با توجه به شرح و توضیح مبانی ماده 47، طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، حضور شخص در مؤسسه غیردولتی به عنوان پذیرش کارمند کشوری ممنوع است که صحیح است و Adm. . قوه قضائیه این اختیار را دارد و پس از رسیدگی تصمیم به ابطال قطعی انتصاب این فرد صادر می‌کند که قطعی است.» سمت وی ​​یا رأی دیوان عدالت اداری پذیرفته می‌شود و رئیس‌جمهور دیگری را منصوب می‌کند. پست.

موضوع میثم لطیفی باید از مجاری قانونی پیگیری شود

پس از واکنش های فراوان در خصوص لغو تصمیم میثم لطیفی در سازمان اداری و کارگری کشور، چندی پیش دولت موضع خود را در این خصوص اعلام کرد و سخنگوی دولت اعلام کرد که قانون و روال قانونی استفاده از ظرفیت اساتید و اعضا وجود دارد. کارمندان دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی مجوز تصدی پست‌های اجرایی را داده‌اند و این امر مرسوم در دستگاه‌های مختلف اجرایی، مقننه و قضاییه است. دولت اقدامات قانونی لازم را از طریق دفتر حقوقی رئیس جمهور برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی قوه قضائیه هستیم.

این در حالی است که روز گذشته شورای نگهبان چشم خود را به این موضوع باز کرد و طحان نظیف در خصوص نظر این شورا در خصوص صدور حکم دادگاه در مورد میثم لطیفی گفت: سطح این بحث اختلاف در برداشت از قانون عادی است و نه قانون اساسی سخنگوی شورای نگهبان افزود: هم دیوان و هم دولت برداشت های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی پیگیری شود و از سازوکارهای قانونی استفاده شود. یکی از این موارد می تواند بحث تحقیق و تفحص از سوی مجلس باشد زیرا اختلاف بر سر قانون عرفی است و تفسیر آن بر عهده مجلس است. ما به طور رسمی برای اظهار نظر در این مورد تماس نگرفته ایم.

  تقسیم این استقلال قطعی شد

تجدید نظر

در پی تصمیم اخیر شورای عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم «میثم لطیفی» به عنوان رئیس سازمان اداری و کار کشور به دلیل تخلف از ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوه قضائیه دستور داد. اعمال “ماده 91 قانون تشکل ها و آیین دادرسی” دیوان عدالت اداری رای نظارت بر اعاده دادرسی را صادر کرد. در این دستور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجایی آمده است که رای سیزدهمین جلسه شورای عمومی دیوان و مستندات تصمیم شورا و نظرات و ادله موافقان و مخالفان نظر. و نظر کمیسیون تخصصی و ادله آنها و نیز لوایح معرفی شده و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه شورای عمومی و نامه های 23 و 21 تیر معاونت. و تفاسیر شورای نگهبان در مورد اصل 126 قانون اساسی در تاریخ 25 مهر 1363 به درخواست رئیس جمهور وقت، 5 دی ماه 1363 به درخواست نخست وزیر وقت، 13 مرداد 1376 به درخواست معاون رئیس جمهور وقت و 25 ارديبهشت 1386. به درخواست رئيس جمهور وقتي كه هر يك از آنها تفسير شوراي نگهبان را درخواست كردند، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.

مرکز رسانه های قوه قضائیه گزارش داد که رئیس جمهور فعلی نیز از شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 126 قانون اساسی کرده است. با عنایت به مراتب فوق رئیس قوه قضائیه دستور اجرای مفاد ماده 1 را صادر کرد. ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آخرین رأی هیأت عمومی دیوان مبنی بر لغو انتصاب «میثم لیاتیفی» به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. کشور. بر اساس ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا 20 نفر از اعضای شورای عمومی به یکی از آرای شورای عمومی یا آرای قطعی آن دست یابند. هيأت هاي تخصصي نادرست يا مغاير با قانون، رئيس شوراي عمومي براي رسيدگي جديد به دادگاه ذيربط مراجعه مي كند. در صورتی که شورای عمومی رأی صادره را اشتباه یا خلاف قانون تشخیص دهد نسبت به تخلف اقدام و رأی صحیح صادر می کند.

  امضای نمایندگان کاهش یافت/ استیضاح وزیر صمت اعلام نمی شود

منبع: آرمان ملی

دیدگاهتان را بنویسید