آیا شهرام شاپره به ایران بازمی گردد؟

بر اساس سخنان او، برخی از ایرانیان معتقدند که او قصد دارد به ایران بازگردد.

پیش از این صحبت هایی از بازگشت او به ایران شده بود و او البته از معدود خواننده هایی است که در دوره احمدی نژاد توانسته به ایران بیاید و وضعیت برخی از املاک خانوادگی اش را مشخص کند.

تاکید بر هنر به عنوان یک محصول سرگرمی و پرهیز از کامنت های تند سیاسی شرایطی را ایجاد می کند که شاپرچ راه سختی برای بازگشت ندارد، به خصوص که در سال های اخیر اکثر آثار او در فیلم ها و سریال های خانگی بدون سانسور قرار گرفته اند و آثاری مانند به عنوان . فسیل نیز برای او بازی کرده است.

  شاهین داغ; گنجینه ای از زیبایی های طبیعی و تاریخی

دیدگاهتان را بنویسید