ابلاغ تراز تناسب مستمری بگیران به وزیر کار

ابلاغ تراز تناسب مستمری بگیران به وزیر کار

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان به مرتضوی وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره لزوم اعمال 25 درصد باقیمانده تناسب حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی هشدار داد.

پیگیری های ما از مرکز سالمندان مستمری بگیران نشان می دهد که کمیسیونی با حضور کارشناسان سازمان تامین اجتماعی برای بررسی میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای تناسب باقی مانده و جزئیات اجرای آن تشکیل شده است. با وجود تشکیل این کمیته، هنوز اطلاعی از زمان اجرایی شدن آن در دست نیست.

اعضای کانون بازنشستگان می گویند احتمال صدور احکام جدید بازنشستگان تا قبل از پایان سال بسیار اندک است.

در عین حال فعالان صنفی بازنشستگان بارها خواستار صدور احکام تناسب قبل از پایان سال و پرداخت معوقات شدند.

بازنشستگان اکنون این سوال را مطرح می کنند که آیا اجرای تعدیل باقی مانده از سال قبل که باید از ابتدای امسال انجام می شد به سال آینده موکول می شود؟

  ناامن جلوه دادن کشور هدف دشمن/ ملت بیدار ایران و خنثی کردن توطئه دشمنان است.

دیدگاهتان را بنویسید