ابوطالبی: با ترفندهای روسیه: در برجام هم شکست خوردیم. ما هم وارد جنگ اوکراین شدیم

ابوطالبی: با ترفندهای روسیه: در برجام هم شکست خوردیم.  ما هم وارد جنگ اوکراین شدیم

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق به موضع جدید روسیه در قبال جزایر سه گانه ایران واکنش نشان داد.

حمید ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق به موضع روسیه در قبال جزایر سه گانه ایران واکنش نشان داد.

حمید ابوطالبی نوشت: پس از ضربه چین به حاکمیت ملی ایران در سال گذشته و جایزه میانجیگری ایران و عربستان و تضمین روابطی بود که روسیه در بیش از صد سال خیانت های نابخشودنی به ملت ایران و ایران داد. جدایی بخش مهمی از کشور عزیزمان باعث شد چنین موضعی بعید نباشد!

عجیب است توهین هایی که روس ها با ایران کردند، باز هم با ترفندهای روسیه: ما هم در برجام شکست خوردیم. ما در تله جنگ اوکراین افتادیم، آرزوی روسیه تزاری را برآورده کردیم، آنها را از تنهایی تحریم های جهانی رها کردیم، راه های دوری از تحریم ها را به آنها نشان دادیم و اکنون ضربه ای دیگر به حاکمیت ملی ما!

خبرآنلاین نوشت چرا اینطور است؟ کاملا واضح است؛ زیرا سیاست خارجی بی هدف و شرق گرا کشور دچار سردرگمی راهبردی شده و در دو سال اخیر دچار بحران های عمیق سیاست در همه ابعاد داخلی و خارجی از اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی، ارزشی، دیپلماسی و… شده است. و با پنج بحران و مبارزه بزرگ روبرو شد:

1) بحران طبیعت: انتخاب بین حفظ ایدئولوژی و حفظ منافع ملی.

2) بحران روش: انتخاب بین تجربیات موفق انسانی با ساختن چرخ از صفر یا بحران دیپلماسی و میدانی.

3) مواجهه با بحران: انتخاب بین موعظه و سیاسی خواندن هر چیزی، تعامل با واقعیات و تلاش برای حل آنها.

  تورهای گردشگران خارجی در ایران لغو شد

4) بحران اولویت: انتخاب بین فوری و مهم، با غیر فوری و غیر مهم.

5) بحران قدرت: انتخاب بین ایفای نقش با توجه به ظرفیت های کشور و عمل بر اساس رویای در نظر گرفتن توانمندی ها. تداوم این بحران ها کشور را ضعیف، ملت را ناامید، دولت را از درون خالی و سیاست خارجی را ناکارآمد کرده است.

منبع: آرمان ملی

دیدگاهتان را بنویسید