اتفاقی که باعث تعجب کادرفنی استقلال شد

اتفاقی که باعث تعجب کادرفنی استقلال شد

قبل از شروع بازی دو تیم نساجی و استقلال و زمانی که بازیکنان برای گرم کردن به زمین آمدند، آبی پوشان کادرفنی از کیفیت بد چمن ورزشگاه وطنی غافلگیر شدند. حتی این موضوع را به ناظر بازی هم رساندند.

جالب است بدانید که بازیکنان استقلال در زمان گرم کردن و دقایق ابتدایی بازی از کیفیت ورزشگاه شهید وطنی نیز ناراحت بودند و معتقد بودند که زمین در شرایط خوبی نیست و این مشکل روی کار استقلال تاثیر گذاشته است. کارکنان فنی.

  فرماندهی سپاه هسته ای تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید