اتفاق عجیبی در قرارداد میلاد سرلک با پرسپولیس رخ داد

وی درباره وضعیت اسفبار بازیکنانی مانند میلاد سرلاک که می تواند با استفاده از سهمیه ملی پوشان تا 30 سالگی سربازی خود را به تعویق بیندازد، گفت: این اتفاق برای بازیکنان ملی پوش تا 30 سالگی می افتد.میلاد سرلاک اعزامی دارد. کارت تا 1 سپتامبر باشگاه پرسپولیس هفته های اول مجوز دارد و بعد باید مجوز جدید را به ما اعلام کند.

مسئول کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ با اشاره به تبعات عدم رعایت سقف بودجه توسط تیم ها گفت: کمیته انضباطی رویه جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن اگر بازیکنی بیش از سقف قرارداد پول اضافی دریافت کند، طبق آن ماده 61 آیین نامه انضباطی هم بازیکن و هم باشگاه محروم می شوند هم فدراسیون و هم باشگاه مدعی این موضوع را پیگیری می کنند تا بازیکن مورد نظر محروم شود.

دیدگاهتان را بنویسید