اجتماع بزرگ بسیجان بوشهر در مصلی آدینا

صبح امروز جمعه مصلی بوشهر محل اتحاد بسیج با آرمان های بسیج مصطفان بود.

  آسفالت معابر محله ای کارخانه + عکس

دیدگاهتان را بنویسید