اجماع دولت برای مقابله با وضعیت آبادان

سخنگوی دولت تاکید کرد که آبادان، هرمشهر و خوزستان را تنها نخواهیم گذاشت.

  لباس عجیب دو پرسپولیسی روز جدید

دیدگاهتان را بنویسید