احمد جنتی: هیچ فشاری برای تایید صلاحیت وجود ندارد/ جرات ندارند، ما این حرف ها را نمی شنویم.

احمد جنتی: هیچ فشاری برای تایید صلاحیت وجود ندارد/ جرات ندارند، ما این حرف ها را نمی شنویم.

آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در گفت وگویی پاسخ داد که به تایید چه کسانی فشار نمی آورند؟ گفت: فشاری نیست. جرات ندارند. (می خندد) ما این حرف ها را نمی شنویم.

وی افزود: در بحث تایید صلاحیت خط مستقیمی را در پیش گرفته ایم و آن خط را ادامه خواهیم داد.