اخبار جدید از افزایش حقوق بازنشستگان

انصاری گفت: افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی باید متناسب با تورم باشد که در تامین اجتماعی ملاک 38 درصدی و مصوب شورای عالی کار و از ابتدای سال 1401 محاسبه شده است.

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص آخرین تحولات مربوط به افزایش مستمری های تامین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه مصوبه دولت برای افزایش مستمری ها مطابق قانون نبود، سازوکار اصلاح قانون در حال بررسی بود.

اخبار جدید از افزایش حقوق بازنشستگان
انصاری با اشاره به ماده 96 قانون تامین اجتماعی گفت: این بند سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده است با توجه به افزایش هزینه های زندگی و با تصویب هیات وزیران نسبت به افزایش کلیه مستمری ها و مستمری های ازکارافتادگی اقدام کند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش 38 درصدی تورم، افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی نیز باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر ملاک 38 درصدی در تامین اجتماعی و مصوبه عالی کار است. شورا محاسبه شده از ابتدای سال 1401 در شورای عالی کار.

  افزایش 56 درصدی مصرف گندم و گندم صنعتی در سال 1400

دیدگاهتان را بنویسید