اخبار جدید از پرداخت کمک های نقدی

اخبار جدید از پرداخت کمک های نقدی

روز جدید به گفته سخنگوی دولت، پرداخت یارانه ها به صورت نقدی ادامه خواهد داشت.

به گفته بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، پرداخت کمک های نقدی به صورت نقدی تا زمانی که زیرساخت های لازم فراهم شود ادامه خواهد داشت.

وی امروز اعلام کرد: با توجه به اینکه هنوز زیرساخت های لازم برای پرداخت یارانه ها به صورت فاکتور الکترونیکی فراهم نشده است، همین روال برای پرداخت نقدی یارانه ها ادامه خواهد داشت.

یارانه 300 و 400 هزار تومانی این ماه نیز به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. اگر سرپرستان خانوار جزو دهک های اول تا سوم باشند به ازای هر نفر 400 هزار تومان و اگر جزو دهک های چهارم تا نهم باشند به ازای هر نفر 300 هزار تومان به حساب آنها واریز می شود.

به احتمال زیاد یارانه نقدی مهر ماه نیز مانند ماه های گذشته چهارشنبه 20 مهرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

  1500 بسته معیشتی بین نیازمندان کاشمر توزیع می شود

دیدگاهتان را بنویسید