اخبار مهم برای معلمان بازنشسته/ مجموعه وظایف رتبه بندی معلمان

اخبار مهم برای معلمان بازنشسته/ مجموعه وظایف رتبه بندی معلمان

وی افزود: در حوزه اجرا باید هماهنگی بین آموزش و پرورش و سازمان بازنشستگی وجود داشته باشد تا برخی مسائل حقوقی موجود برطرف شود. تا جایی که اطلاع دارم معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش پیگیر این موضوع است و جلسات متعددی بین آنها و سازمان بازنشستگی برگزار شده است.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: مشکل موجود در خصوص تشریفات قانونی و احتساب یک روز بیشتر برای مستمری بگیران است زیرا طبق قانون تاریخ اعمال رتبه از 31 شهریور است. 1400. اما معلمان از 1 مهر بازنشسته می شوند.

مدت زمان خدمت و صلاحیت آموزشی 140 امتیاز می باشد

به گفته هاشمی، در قانون ارزشیابی معلمان 1000 امتیاز مشخص شده است و افراد در 4 صلاحیت عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربه سنجیده می شوند که هر مدرک حداقل و حداکثر امتیاز دارد. امتیاز تجربه و مدرک تحصیلی در مجموع 140 است یعنی اگر فردی بالاترین سابقه و مدرک تحصیلی را داشته باشد 140 امتیاز می گیرد و 860 امتیاز باقیمانده باید با معیارهای دیگر کسب شود.

محکومیت 1401 مستمری بگیر در چند هفته آینده

رضا مراد صحرایی; وزیر آموزش و پرورش نیز اخیرا گفت: صدور 1401 حکم مستمری بگیران با اعمال پاداش و رتبه بندی تا چند هفته آینده تکمیل می شود.

اما نعمت الله ترکی; مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره رتبه بندی معلمان بازنشسته گفت: طبق قانون رتبه بندی از 31 شهریور 1400 اجرا شد و 641 هزار معلم شاغل مشمول رتبه بندی می شوند و اگر فردی در 6 ماهه دوم سال بازنشسته شود. 1400 او نیز در رتبه بندی قرار دارد.

  سفرهای طولانی تاثیری بر عملکرد ما ندارد

وی افزود: قرار بود برای انجام رتبه بندی 641 هزار معلم شاغل بودجه تامین شود اما طبق اطلاعات ما در سال 1401 آموزش و پرورش به صورت علی الحساب رتبه بندی را پرداخت کرد یا در صورت پرداخت کامل کسورات به آنها تعلق گرفت. حساب به صندوق بازنشستگی در ماه گذشته جلساتی با وزارت آموزش و پرورش و سازمان و بودجه داشتیم.

بازنشستگی 80 هزار نفر در مهرماه

رئیس کل صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: در سال 1400 63 هزار معلم بازنشسته و در سال 1401 نیز 51 هزار نفر بازنشسته شدند و اعمال رتبه بندی برای آنها مستلزم واریز وجوه به حساب صندوق بازنشستگی کشوری بود. پیش بینی می شود در سال 1402 80 هزار معلم بازنشسته شوند.

ترکی گفت: بر اساس محاسباتی که انجام دادیم 5 هزار میلیارد تومان از سازمان آموزش و پرورش و برنامه و بودجه برای طبقه بندی 641 هزار معلم شاغل طلب داریم. آموزش تا هفته آینده نهایی می شود و تکلیف مشخص می شود.

وی افزود: حدود 5 هزار میلیارد تومان برای 63 هزار معلم بازنشسته در سال 1400، 51 هزار بازنشسته در سال 1401 و 80 هزار بازنشسته در سال 1402 نیاز است و سازمان برنامه و بودجه متعهد شده است تا دو ماه آینده کل مبلغ را افزایش دهد تا بتوانیم این مبلغ را افزایش دهیم. قبل از شهریور ماه باید طبقه بندی معلمان بازنشسته را به طور کامل تکمیل کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید