اخطار به رئیس جمهور برای دادن مهلت جدید به معلمان معترض به نمره دهی و بارگذاری مقالات

اخطار به رئیس جمهور برای دادن مهلت جدید به معلمان معترض به نمره دهی و بارگذاری مقالات

جواد نیک بن، نماینده کاشمر به همراه 33 نماینده رئیس جمهور در خصوص لزوم ارتقای کیفیت خدمات مدارس دولتی، وی و 24 نماینده رئیس جمهور در خصوص لزوم جلوگیری از اقدامات خلاف اصل 30 قانون اساسی و عدم رعایت موارد فوق، تاکید کردند. تبدیل مدارس دولتی در شبه دولتی و هیات امنا با حضور 34 نماینده، لزوم تعیین مهلت جدید برای معترضان به رتبه بندی فرهنگیانی که مدارک خود را بارگذاری نکرده اند، به رئیس جمهور یادآور شد.

  جیب مردم هنوز با قیمت اقلام اساسی همخوانی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید