ارزشیابی معلمان چقدر بر عناصر حقوق معلمان تأثیر دارد؟

ارزشیابی معلمان چقدر بر عناصر حقوق معلمان تأثیر دارد؟

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: همه ما باید برای رفع دغدغه های مستمر معلمان کمک کنیم.

وی با بیان اینکه شأن معلم باید در نظام آموزشی نسل آینده مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دغدغه های مقام معظم رهبری باید در اجلاس 22 اردیبهشت مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: رتبه بندی معلمان فرآیندی است که طی آن همکاران بر اساس عملکرد و صلاحیت های حرفه ای، تجربی، تخصصی و عمومی از رتبه یک یعنی مربی معلم تا رتبه پنج که استاد استاد است رتبه بندی می شوند. .

کاظمی گفت: 45 تا 90 درصد بخشی از پست های حقوقی معلمان و دریافت حقوق آنها به رتبه بندی بستگی دارد.

  دو طرح فوریتی برای حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد

دیدگاهتان را بنویسید