ارزش اسقاط خودروهای فرسوده چقدر است؟

ارزش اسقاط خودروهای فرسوده چقدر است؟

مدیر اجرایی معاونت نوسازی و اسقاط ناوگان از ارزش خودروهای اسقاط شده در سال 1402 خبر داد.

محمد حیدری پاشاکی ضمن یادآوری روند اسقاط خودروها و تکمیل مراحل شرکت در طرح تعویض خودروهای فرسوده، گفت: برندگان طرح تعویض خودروهای فرسوده می توانند با تماس با ناوگان نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام کنند. ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده به آدرس nnhk.ir. متقاضیان پس از ثبت نام در این سایت و انتخاب مرکز پرداخت مورد نظر به همراه خودروی مستعمل خود جهت تشکیل پرونده، تحویل و تحویل خودرو برای اسقاط به مرکز اسقاط مورد نظر مراجعه می کنند.

مدیرعامل مرکز اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تصریح کرد: همانطور که گفته شد، مراکز اسقاط موظفند پس از اسقاط خودروی متقاضی، ارزش خودروی اسقاط شده را به حساب مالک واریز کنند. عدم واریز مبلغ ضایعات به حساب مالک خودروی فرسوده تخلف محسوب می شود و مالکان می توانند از طریق سامانه 124 شکایت کنند.

وی با بیان اینکه مرکز نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده، تعیین ارزش اسقاط خودروهای فرسوده را به انجمن صنفی مراکز اسقاط واگذار کرد، اظهار کرد: وی گفت: بر اساس جلسات کارشناسی برگزار شده مقرر شد نیمی از ارزش لاشه در اختیار مراکز پرداخت و نیمی دیگر در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار گیرد. بنابراین پس از کسر هزینه های قراضه، حدود پنج تا هشت میلیون تومان بابت ارزش لاشه به مالکان پرداخت می شود.

  معماری اصیل یزد نشان از سادگی و ترویج فرهنگ حجاب دارد

دیدگاهتان را بنویسید