اساس رژیم صهیونیستی قتل و جنایت است. آمریکا در میدان و سیاست در حال شکست است

دبیرکل حزب الله لبنان بر اهمیت جهاد طبین تاکید کرد و گفت: بر اساس تجربه، آمریکا در عرصه سیاسی و میدانی در حال شکست است، همانطور که در افغانستان، عراق، ایران و سایر کشورها شکست خورده است.

  دیدار با وزیر ورزش دختران را با لباس های سنتی تشویق کرد

دیدگاهتان را بنویسید