استان متوقف شده است!

کانون بیکاری و فلاکت کشور بیش از 100 روز است که در انتظار تصمیم درست و درست از سوی دولت انقلابی و مردمی خود است.

  کارهای عقب مانده «آموزش و پرورش» با انقلاب اسلامی به پایان رسید/ رشد سریع کیفیت آموزش یزد

دیدگاهتان را بنویسید