استقلال به شرطی به قهرمانی می رود که …

استقلال به شرطی به قهرمانی می رود که …

مهدی فنونی زاده بازیکن باسابقه و باسابقه استقلال درباره تاثیر دعوت نکردن برخی بازیکنان استقلال به تیم ملی در روحیه آن افراد گفت: بچه هایی که به تیم ملی دعوت نشدند پاپ بازی نکنند. نباید اجازه داد استقلال امروز مثل یک قطار سریع السیر کند شود و به قهرمانی برسد به شرطی که این بچه ها خوب تمرین کنند و برنده شوند.

وی افزود: استقلالی ها باید بدانند وقتی استقلال بعد از هفت بازی دیگر قهرمان شد، آن وقت رسما کادر فنی تیم ملی را مجبور به دعوت از آنها می کنند. باید خودت را در تیم ملی تثبیت کنی.»

  تورم در ایران دوباره افزایش یافت

دیدگاهتان را بنویسید