اشتباهات پادشاه جدید انگلیس

چارلز سوم که پس از مرگ مادرش ملکه الیزابت دوم به پادشاهی انگلستان آمد، به دلیل گاف های فراوان در روزهای اخیر جنجالی شده و برای بسیاری از انگلیسی ها یاد پدرش شاهزاده فیلیپ را زنده کرده است.

  بیمه پرداخت معوقات مستمری بگیران را به تاخیر می اندازد

دیدگاهتان را بنویسید