اطلاعات: زنگ خطر بزرگ به صدا درآمده است/ فروپاشی طبقه متوسط ​​برای نظام خطرناک است

اطلاعات: زنگ خطر بزرگ به صدا درآمده است/ فروپاشی طبقه متوسط ​​برای نظام خطرناک است

از آنجایی که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر کشوری در گرو رضایت عمومی از حاکمیت است، تشدید فقر و افول طبقه متوسط ​​که اکثریت مردم یک جامعه را تشکیل می دهند، یکی از مخاطرات جدی بقای جامعه محسوب می شود. نظام سیاسی در کشور

بر اساس داده های پایگاه اطلاع رسانی بهزیستی ایران در فروردین ماه سال گذشته 93 درصد خانوارهای ایرانی یارانه دریافت کرده اند که از این تعداد 35 درصد فقیر، 57 درصد متوسط ​​و 8 درصد ثروتمند محسوب می شوند. در مقایسه طبقه متوسط ​​با ثروتمند، عددی است که می تواند از شکاف طبقاتی در کشور حرف بزند که نیاز به بررسی جداگانه دارد، اما در این حوزه درباره فروپاشی طبقه متوسط ​​است.

طبقه متوسط ​​یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد زیادی با مشاغل مختلف می شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت کارگر را تشکیل می دهند و زندگی این طبقه به طبقه بالا نزدیکتر است.

بر اساس آمارهای ذکر شده، کشور تا سال های اخیر از تعادل نسبی و نسبتا مطلوبی برخوردار بوده است، چرا که طبقه متوسط ​​بیشترین درصد جمعیت را تشکیل می دهد، اما اکنون با فشار اقتصادی و تورم 70 درصدی، طبقه متوسط ​​به سرعت در حال کاهش است. ، منجر به فقیر شدن می شود.

از دست دادن طبقه متوسط ​​که اکثریت کشور را تشکیل می دهد، برای کشوری که متأسفانه جامعه ما با چنین مشکلی مواجه است، دغدغه بزرگی محسوب می شود.

طبقه متوسط ​​در واقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی را در جامعه برقرار می کند، زمانی که این طبقه از بین می رود، در غیاب آن خلاء ایجاد می شود و به تحولات اجتماعی و فرهنگی می انجامد و مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

  تغییر چهره ایران با یک بحران بسیار جدی و خطرناک

پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح سلامت عمومی، کاهش انگیزه یادگیری، افزایش بزهکاری و بزهکاری، کاهش اعتماد به دولت و از بین رفتن حمایت مردم از دولت که به حساب می آید. بزرگترین سرمایه داخلی کشور، از جمله آثار مخرب کاهش طبقه متوسط ​​است.

مشکلات اجتماعی همواره در نتیجه مشکلات اقتصادی افزایش می یابد و باید به این واقعیت تلخ اعتراف کرد که امروزه در اثر نابودی طبقه متوسط ​​جامعه، مشکلات اجتماعی در جامعه ما بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است! رفع فقر و افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی به عنوان مهمترین اهداف دولت پس از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد و امروز با بررسی وضعیت ضریب جینی و شاخص های تورم متوجه می شویم که این اهداف در حال ضعیف شدن و ضعیف شدن هستند. ضعیف تر و با نتایج مطلوب به پایان نرسیده اند!

از آنجایی که بقای حکومت و نظام سیاسی در هر کشوری در گرو رضایت عمومی از حاکمیت است، تشدید فقر و افول طبقه متوسط ​​که اکثریت مردم یک جامعه را تشکیل می دهند، یکی از مخاطرات جدی بقای جامعه محسوب می شود. نظام سیاسی در کشور

دیدگاهتان را بنویسید