اطلاعیه اضافه پرداخت حقوق فرهنگیان

اطلاعیه اضافه پرداخت حقوق فرهنگیان

هیأت رئیسه دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی «دستورالعمل جدید پرداخت تمام وقت جغرافیایی اعضای هیأت علمی» را برای بهره مندی از خدمات اساتید تمام وقت و ارتقای سطح آموزشی، تهیه و تنظیم کرده است. فعالیت های پژوهشی و اجرایی این اساتید تایید و گزارش شده است.

دکتر حسین محققی کمال، دبیر امور هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی درباره این بخشنامه گفت: این بخشنامه شرایط لازم و مولفه های موثر در محاسبه فریلنسرهای تمام وقت جغرافیایی را اعلام کرده است.

وی درباره این دستورالعمل که از ابتدای سال 1402 لازم الاجراست، افزود: بر اساس این دستورالعمل جدید، «فعالیت های آموزشی، پژوهشی- فناوری، اجرایی و حضور فیزیکی اعضای هیئت علمی دانشگاهی به صورت تمام وقت و همچنین نظر سرپرست گروه یا رئیس مرکز «پژوهشگر» به عنوان مؤلفه های مؤثر در محاسبه معلمان تمام وقت جغرافیا، دارای امتیازهای جداگانه ای است که با توجه به مرجعی خاص و در دوره ای خاص ارزیابی و محاسبه می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اجباری بودن حضور اعضای هیات علمی بالینی در مناطق، شرط پرداخت حق الزحمه جغرافیایی تمام وقت، حضور در نواحی است و در موارد استثنایی برای پرداخت حق الزحمه جغرافیایی تمام وقت، غیبت منوط به تایید مدیر گروه آموزشی و در نهایت معاونت آموزشی می باشد.

رئیس دبیرخانه امور هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با بیان اینکه تمامی مولفه های موثر در محاسبه جغرافیای تمام وقت (آموزشی، پژوهشی، فعالیت های اجرایی، حضور فیزیکی) در شکل جداول به صورت کمی، دقیق و شفاف. ، شمارش خواهد شد.

  علی کریمی به سیم پایانی زد

محققی کمال در خصوص فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی تمام وقت در رشته جغرافیا اظهار داشت: حجم وظایف آموزشی این اعضا یکی از مؤلفه های مؤثر در محاسبه جغرافیای تمام وقت است ضمن اینکه تمامی فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی در این حوزه است. به صورت دو جزء «کمیت و کیفیت تدریس» بر اساس جدول ارائه شده در این دستورالعمل محاسبه می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ارزیابی کمی تدریس و تعداد واحدهای مورد نیاز برای کلیه اعضای هیأت علمی تمام وقت که بر اساس آیین نامه اجرایی راندمان آموزشی و حق الزحمه تدریس در نظر گرفته شده است، ضریب کیفیت تدریس نیز محاسبه می شود. مطابق جدول ارائه شده در دستورالعمل. خواهد بود

دبیر امور هیات علمی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی افزود: نحوه محاسبه امتیاز فعالیت های علمی- فناوری، اجرایی و حضور فیزیکی در دانشگاه نیز در قالب جداول مندرج در این دستورالعمل مشخص شده است.

وی یادآور شد: تمامی فعالیت‌های اعضای تمام وقت دانشکده جغرافیا توسط مدیران گروه‌های مطالعاتی و روسای مراکز علمی رصد و ارزیابی می‌شود و در دستورالعمل جدید اضافه‌پرداخت منظم در جغرافیا، افزایش بیشتری وجود دارد. مشارکت بر اساس ارزیابی و نظر رؤسای گروه ها صورت می گیرد و روسای مراکز تحقیقاتی دستورات قبلی داده اند.

محققی کمال تصریح کرد: متن کامل این دستورالعمل جدید به گروه های آموزشی و مراکز پژوهشی ابلاغ شده است.

دیدگاهتان را بنویسید