اعتراض به تصمیم افزایش دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری

اعتراض به تصمیم افزایش دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری

علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) وی شب گذشته در ضیافت افطار خانه کار گفت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار در روزهای گذشته در این ضیافت حضور یافتند و از تلاش های خود در جلسات شورای عالی کار گفتند و تاکید کردند که تمام تلاش خود را انجام داده اند. البته باید توجه داشته باشید که در جلسه کاری شاوریالی، نمایندگان کارگری قول دادند که در صورت افزایش نرخ تورم، دستمزدها نیز ترمیم خواهد شد. آقای وزیر همچنین در مصاحبه خود گفته است که اگر تورم مهار نشود، دوباره تصمیم به دستمزد گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: طبق ماده 41 قانون کار و کنوانسیون شماره 131 سازمان بین المللی کار، قرار بود تورم یا اندازه سبد معیشتی مبنای محاسبه دستمزد قرار گیرد اما برای ما سبد از اهمیت بیشتری برخوردار بود. نرخ تورم، که آنها به عنوان پایه استفاده نکردند.

دبیر کل خانه کارگر تصریح کرد: حداقل سبدی که در شورای عالی کار برآورد شد 13 میلیون و اندی بود که البته قبلا رقم سبد معیشتی را 15 میلیون و 800 تومان محاسبه می کردیم. در جلسه شورای عالی کار حتی این سبد حداقلی هم مبنای محاسبه قرار نگرفت.

محجوب گفت: تشکل خانه کارگر در روز اول فرودین جلسه کارشناسی تشکیل داد و مقرر شد رای مزد شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری اعتراض کند. شاید لازم باشد که تک تک اعضای خانه کارگر به خصوص مستمری بگیران بعداً طوماری تهیه کنند و در این راه به ما کمک کنند.

وی گفت: با معاونان دیوان عدالت اداری دیدار می کنیم، در صورت رضایت، نیازی به ورود سایر اعضا نیست، اما اگر راضی نبودند، هر کدام وارد شوید و حق خود را بخواهید.

  بخشنامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز ابلاغ شد

دیدگاهتان را بنویسید