اعضای هیئت مدیره استقلال به خاطر تخلف مورد استناد قرار گرفتند!

روز جدید :

خبرگزاری تسنیم: برخی از اعضای فعلی و سابق هیات مدیره استقلال به شرکت فرابوراس احضار شدند. این افراد باید در جلسه 9 تیرماه سال جاری شرکت کرده و در خصوص تخلفات انجام شده توضیحاتی ارائه کنند.

اعضای هیئت مدیره استقلال به خاطر تخلف مورد استناد قرار گرفتند!

به نظر می رسد مشکلات ارسال و آپلود اسناد و مدارک باشگاه استقلال و هر آنچه که مربوط به این روند است علت این مشکل است و اعضا باید در جلسه کمیته تحقیقات FBA به این مسائل پاسخ دهند.