اعلام جزئیات جدید کسب رتبه های 1 تا 5 در رتبه بندی معلمان

اعلام جزئیات جدید کسب رتبه های 1 تا 5 در رتبه بندی معلمان

منابع آگاه مدعی هستند در نشست اخیر عوامل اجرایی قانون رتبه بندی در وزارت آموزش و پرورش با یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در خاتمه بحث دستور داده تا تمامی اقدامات لازم برای اجرای این قانون و صدور رتبه بندی انجام شود. جملات تا پایان ژوئن. شرایط دریافت نمرات از 1 تا 5 در رتبه بندی معلمان به شرح زیر است:

پنج رتبه، این عناوین جدا از رتبه معلمان است.

رتبه 1 رتبه بندی معلمان
دارای 2 سال سابقه:

سابقه مرتبط: 2 سال

دوره بدون کار: 120 ساعت

حداقل امتیاز 2 سال تا امتیاز: 75%

حداقل نتیجه ارزیابی در سال: 70%

حداقل نتایج از صلاحیت معلم: 60%

حداقل امتیاز هر مدرک: 50%

سابقه غیرمرتبط (تسریع خدمت در مناطق کمتر توسعه یافته، آموزش در دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی، دوره آموزشی قراردادی، ماده 28 و خدمت سربازی و بدون #تأثیر..

رتبه 2 رتبه بندی معلمان
دارای 6 سال سابقه:

سابقه مرتبط: 4 سال

سابقه غیر مرتبط: 2 سال

حداقل 4 سال مشروط (جایگزین 4 سال حذف)

مدت کار بین دو رتبه: 180 ساعت

حداقل میانگین نمره بین دو پایه: 80%

حداقل نتیجه ارزیابی در سال: 75%

حداقل نتایج از صلاحیت معلم: 65٪

حداقل امتیاز هر مدرک: 55%

دوم اینکه چهار سال بعد یعنی. در سال 99 دانشجو معلمانی که بعد از 1 تیر 95 به طور دائم استخدام شده اند رتبه بندی خواهند شد.

رتبه 3 رتبه بندی معلمان
او 12 سال سابقه کار دارد:

تجربه مرتبط (یک ثانیه): -> 6 سال

تجربه غیر مرتبط: -> 6 سال

حداقل 3 سال حذف در رتبه 2 یا اصلی

مدت کار بین دو رتبه: 150 ساعت

حداقل امتیاز بین دو رتبه: 85%

  روز نهم نشان دهنده بصیرت بلند مردم است/ طرح سردار سلیمانی برای مقابله با قیام

حداقل نتیجه ارزیابی در سال: 80%

حداقل امتیاز برای صلاحیت معلم: 70%

حداقل امتیاز هر مدرک: 65%

رتبه 4 رتبه بندی معلمان
او 18 سال سابقه کار دارد:

تجربه مرتبط (یک ثانیه): -> 9 سال

تجربه نامربوط: -> 9 سال

حداقل 3 سال حذف در رتبه 3 یا ارشد

مدت کار بین دو رتبه: 120 ساعت

حداقل امتیاز بین دو رتبه: 90%

حداقل نتیجه ارزیابی در سال: 85%

حداقل نتایج صلاحیت معلم: 75٪

حداقل امتیاز هر مدرک: 70%

رتبه 5 رتبه بندی معلمان
وی 24 سال سابقه کار دارد:

تجربه مرتبط (یک ثانیه): -> 12 سال

تجربه نامربوط: -> 12 سال

حداقل 3 سال حذف رتبه 4 یا کارشناس

مدت کار بین دو رتبه: 100 ساعت

حداقل امتیاز بین دو رتبه: 90%

حداقل نتیجه ارزیابی در سال: 80%

حداقل نتایج از صلاحیت معلم: 85٪

حداقل امتیاز هر مدرک: 80%

انواع تجربیات
تجربه مرتبط

سابقه تدریس تمام وقت (مدیریت و معاونت)

تجربه نامربوط

شتاب (خدمات در مناطق کمتر توسعه یافته)

پرونده های غیر رسمی خدمت (تحصیل در دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی دوره آموزشی طبق ماده 28 اساسنامه دانشگاه افسری فرهنگیان و …

دیدگاهتان را بنویسید