اعلام محدودیت جدید برای افتتاح حساب و صدور دسته چک + لیست خدمات الزاما نیاز به کد اقامتی

اعلام محدودیت جدید برای افتتاح حساب و صدور دسته چک + لیست خدمات الزاما نیاز به کد اقامتی

روز جدید محمد محبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی از ارائه خدمات بدون کد سامانه رهگیری املاک و اسکان خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمد محبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی از ارائه خدمات بدون کد رهگیری سامانه املاک و اسکان خبر داد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی معاون اول رئیس جمهور، بر اساس تبصره 1 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، خدمات قابل ارائه در زیر مشروط به داشتن کد رهگیری یا کد انحصاری املاک و مسکن است. سامانه و بدون ثبت وضعیت ملکی – مسکنی متقاضی در سامانه املاک و مسکن ارائه این خدمات توسط دستگاه های اجرایی در کشور ممنوع است:

افتتاح حساب بانکی

صدور دسته چک

خدمات مشمول سیاست های پشتیبانی و یارانه هستند

خدمات کمک خانگی

تغییر شماره ثبت

فروش خطوط آب، برق، گاز و تلفن

گواهینامه بگیرید

پاسپورت بگیر

اسناد خودرو

اخطاریه

پیام

ثبت نام مدارس در محدوده محل سکونت

خوابگاه دانشجویی بگیرید

صدور قبوض آب و برق و گاز و تلفن.

  اگر کنعانی ها اخراج نمی شدند 8 گل نمی زدیم

دیدگاهتان را بنویسید