اعمال فوق العاده رتبه بندی معلمان در تصمیم گیری های استخدامی

اعمال فوق العاده رتبه بندی معلمان در تصمیم گیری های استخدامی

40 هزار میلیارد تن اعتبار برای اجرای رتبه بندی معلمان در سال 1401 و نیمه دوم سال 1400 اختصاص یافت.

پیش از این نیز مجلس اصلاحاتی را در لایحه رتبه بندی معلمان تصویب کرده بود که بر اساس آن هیچ معلمی نباید کمتر از 80 درصد رتبه معلمی در دانشگاه های تهران دریافت کند.

این موضوع در ماده 75 هیأت امنا مورد اعتراض قرار گرفت، بنابراین اصلاحات جدید به شرح زیر تصویب شد:

برای عناوین موضوع این قانون در احکام انتصاب معلمان رتبه فوق العاده تعیین می شود.

فوق العاده معلمانی با رتبه معلم- مربی حداقل چهل و پنج درصد (45%)، مربی- معلم حداقل پنجاه و پنج درصد (55%)، کمک معلم حداقل شصت و پنج درصد (65%) ذکر شده است. ) دانشیار حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و معلم حداقل نود درصد (90%) از نقاط مشترک حق الکار و حق السعی و اضافه کاری می باشد.

در همین راستا علیرضا منادی؛ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هیات امنا این را نادرست می داند که معلمان کمتر از 80 درصد حقوق یک دانشگاه دریافت کنند. حقوق یک میلیون معلم به ازای هر جمعیت کوچک را چگونه مقایسه می کنید؟«دانشگاه هیئت امنایی است و حقوق مربی 10 میلیون تن بود که هیئت مدیره 2 میلیون تن کاهش داد.

وی افزود: در لایحه رتبه بندی معلمان تغییراتی ایجاد کرده ایم به این صورت که حق الکار، حق الکار و اضافه کار تغییر کرده و 45 درصد از این سه موضوع برای معلمان رتبه اول محاسبه می شود. . معلمی که سابقه ندارد و 700 هزار تن افزایش حقوق دارد و سال آینده حداقل حقوق 5 میلیون و 900 هزار تن است، بنابراین معلمان مبتدی حداقل 7 میلیون و 300 هزار تن دریافت می کنند.

  گران بودن ، رنج و فشار بر مردم باعث نگرانی و اندوه علما شده است

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در دو موضوع این موضوعات را تغییر دادیم. اول اینکه در خود قبض پول هست و رقم آن مشخص است و چون رتبه 1400 از نیمه دوم سال اعمال می شود، پول کافی بود. علاوه بر این، دولت در بودجه سال 1401 25 هزار میلیارد تن تخصیص داد، در حالی که در دولت قبل نیز موافقت شد که مجلس 13 هزار و 300 میلیارد تن تخصیص دهد، بنابراین اگر این پول برای تامین رتبه 1400 کافی نباشد، اعتبار وجود خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید