افت قیمت انواع کوییک / کوییک صفر 268 میلیون تومان!

افت قیمت انواع کوییک / کوییک صفر 268 میلیون تومان!

بر اساس قیمت کویک نسبت به ماه گذشته قیمت اس دنده کویک 55 میلیون تومان کاهش یافته است.

بر اساس قیمت کویک نسبت به ماه گذشته قیمت اس دنده کویک 55 میلیون تومان کاهش یافته است. قیمت کوئیک گیر R هم 55 میلیون است. قیمت کوئیک اتوماتیک پلاس نیز در این مدت 80 میلیون تومان کاهش داشته است. Zero Gear Quick 1402 نیز در این مدت 55 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. قیمت کارخانه کوئیک اس ۲۶۸ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو کوییک سافار در بازار را مشاهده می کنید.

افت قیمت انواع کوییک / کوییک صفر 268 میلیون تومان!

قیمت انواع خودرو کوئیک در بازار
ساخت، مدل (سال ساخت)، کارایی (کیلومتر)، قیمت (تومان)، گیربکس S 1402| سایپا سفر (کارخانه ای) 268,194,000 دنده ای S 1402| سایپا سفر 375,000,000 اتوماتیک پلاس 1402| سایپا سفر (کارخانه) 338,484,000 اتوماتیک پلاس 1402| سایپا سفر 435,000,000 دنده R 1402| سایپا سفر (کارخانه ای) 255,999,000 دنده ای R 1402| سایپا سفر 355,000,000 دنده 1402| سایپا سفر 355 000 000 دنده R 1400| سایپا سفر 335,000,000 دنده 1400| سایپا سفر 330,000,000

دیدگاهتان را بنویسید