افزایش اعتبار بیمه تکمیلی مستمری بگیران در سال جاری

افزایش اعتبار بیمه تکمیلی مستمری بگیران در سال جاری

سید سلطان مرتضوی در حاشیه این نشست تجلیل از بازنشستگان گفت: معیشت بازنشستگان یکی از مهمترین زمینه های حمایتی دولت است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز آن را مهم می داند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه همه مستمری بگیران بیمه شده اند، گفت: منابع بیمه تکمیلی هر سال در حال افزایش است و امسال نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرتضوی با تاکید بر اینکه در تلاش هستیم تا بخشی از دغدغه های جامعه بازنشستگان را کاهش دهیم، اظهار داشت: مسکن، اشتغال و ازدواج مستمری بگیران. کودکان از جمله مشکلاتی هستند که دولت سیزدهم آنها را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

  سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس مشوق سازندگی و حکومت ملی در عراق هستند.

دیدگاهتان را بنویسید