افزایش باورنکردنی حقوق بازنشستگان از این ماه

افزایش باورنکردنی حقوق بازنشستگان از این ماه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده باید حقوق بازنشستگان به ویژه کم درآمدها افزایش یابد و به طور دائم و تا پایان عمر به افراد دارای شرایط بازنشستگی مشخص شده تعلق می گیرد. در قانون بیمه های اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس مصوبات جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی. سه میلیون و 600 هزار مستمری بگیر منتظر اجرای مصوبه قانونی یکسان سازی حقوق مستمری بگیران هستند که حقوق مستمری بگیران در سال 1401 برای افراد مختلف و همچنین کمک هزینه بازنشستگی متفاوت است. حقوق بازنشستگی بیمه 1401 کمتر از مستمری بگیران کشور است

به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ملی، کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد مجلس شورای ملی معادل سازی حق الزحمه مستمری بگیران تحت پوشش بیمه کشوری، لشکری ​​و اجتماعی را تصویب کرد.

بنابراین احتمالاً جذب برای تصویب نهایی به پارلمان می‌رود. اما سوال اصلی برای بازنشستگان کارگری این است که آیا این همسان سازی شامل وضعیت مستمری بگیران کارگری نیز می شود؟مروتی (کارگر بازنشسته) در این خصوص می گوید: دولت در دور قبلی همسان سازی در سال 1398 اعتبار جداگانه ای را به صندوق های کشوری و ارتش اختصاص داد و با این اعتبار حقوق بازنشستگان از این صندوق ها افزایش چشمگیری پیدا کرد، اما از خزانه دولت برای کارگران بازنشسته تخصیص ندادند و آنچه در صندوق تامین اجتماعی اعمال شد همسان سازی نبود که توزیع متناسب بدون یال و دم و اشک بود. که بازنشستگان انتقادات زیادی به آن وارد کردند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورا باید جامعه هدف را از این همسان سازی و جزئیات دقیق آن آگاه کنند و بگویند سهم 65 درصدی مستمری بگیران کشوری که مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی هستند، در صورت امتناع کارگر از عضویت در صندوق تامین اجتماعی چقدر است. طرح، بی عدالتی گسترده تر خواهد شد.

طبق روال هر سال حقوق بازنشستگان در ابتدای سال جدید اندکی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان مانند سایر حقوق ماهانه پرداخت می شود. مجلس در سال 1402 افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کرد و طبق آخرین اخبار حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شد. اخبار منتشر شده از سوی کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که در نهایت حقوق بازنشستگان در سال جاری افزایش و یکسان خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید