افزایش ثبات برای به دست گرفتن ریاست قوه مقننه

نوباوه با متهم کردن کلیباف به پیمان بستن با رهبری نمایندگان، خواستار «انتخابات جدید در هیئت» و «خون تازه» در مجلس شد.

بیژن نوباوه نماینده مردم تهران نوشت:

مجلس کجا می رود! زمانی که رئیس قوه مقننه برای اعاده حیثیت آلوده خود متن میثاق نامه ای را که نمایندگان حفظ کرده اند به نفع خود جعل می کند.

ترس از کجا می آید؟ اعاده حیثیت یا انتخاب جدید هیئت مدیره؟ مجلس به خون تازه نیاز دارد.

کلیباف از مردم عذرخواهی نکرد، خانواده اش را با سناریوی توپ بافی «دروازه سیسمونی» به صحن مجلس انداخت.
نوابه به بیانیه 233 نماینده مجلس اشاره می کند که در حمایت از کلیباف از وزیر اطلاعات و رئیس سازمان اطلاعات سپاه خواسته اند طراحان و مجریان پروژه های تخریب را شناسایی و در صورت لزوم با آنها برخورد کنند.

در این بیانیه آمده است: مجلس یازدهم که از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان مجلسی انقلابی معرفی شده و از سوی معظم له مأمور امید آفرینی شده است، طی دو سال گذشته مورد هجمه و تخریب دشمنان خارجی و داخلی قرار گرفته است و هر بار مورد هجوم قرار گرفت. روز به بهانه اینکه او بود.

  در ماه رمضان کمبودی در زمینه کالاهای اساسی نداریم

دیدگاهتان را بنویسید