افزایش حقوق بازنشستگی در اسرع وقت

افزایش حقوق بازنشستگی در اسرع وقت

متن نامه عباس مقتدایی نماینده اصفهان به مخبر معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

«همانطور که می دانید نزدیک به یک ماه از ارسال مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان بیمه به هیئت دولت می گذرد و این مصوبه همچنان در انتظار تصویب و ابلاغ نهایی است.

با توجه به رویکرد دولت به اقشار آسیب پذیر به ویژه مستمری بگیران، این حق را دارد که به صورت حضوری در این امر ورود کرده و در تصویب و ابلاغ مصوبه تسریع لازم را ایجاد کند. از اینکه از نتایج اقدامات انجام شده مطلع می شوم بیشتر سپاسگزارم.

– از حسن توجه شما قدردانی می کنم.

  سالی ویل اسمیت 10 سال است که آب می خورد!

دیدگاهتان را بنویسید