افزایش سقف وام کم بهره معلمان

افزایش سقف وام کم بهره معلمان

سعید مقدم زاده (مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش) اظهار کرد: سقف اعطای تسهیلات کم بهره برای فرهنگیان افزایش یافت.

وی با اشاره به مهم ترین برنامه ها و خدمات دولت مردمی قابل ارائه به جامعه بزرگ فرهنگیان با محوریت معیشتی و رفاهی تصریح کرد: همزمان با آغاز آموزش حضوری و بازگشایی مدارس مطابق با در برنامه های رفاهی و معیشتی وزارت آموزش و پرورش، قرارداد اعتباری با بانک ملی ایران برای اعطای تسهیلات کم بهره مرابحه به معلمان تحت عنوان مرابحه منعقد شد.

وی افزود: تفاوت قرارداد اعتباری جدید با قراردادهای سال های گذشته افزایش 7 برابری منابع و تسهیلات است که از 2 هزار میلیارد تومان در سال 1398 به 14 هزار میلیارد تومان در سال 1401 افزایش یافته است.

مدیرکل رفاه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: بدون شک از افزایش این اعتبارات درصد بیشتری از فرهنگیان از تسهیلات بهره مند می شوند که در نوع خود قابل توجه و کم نظیر است.

مقدم زاده با اشاره به اولویت های دریافت تسهیلات تاکید کرد: همکارانی که از تسهیلات بانک ملی بهره مند نشده اند و یا مسکن ندارند و با تسهیلات حمایتی وزارتخانه در صدد دریافت مسکن و سرپناه هستند.

وی در پایان تصریح کرد: سقف ارائه تسهیلات از 60 میلیون تومان در سال 1398 به 100 میلیون تومان با سود 12 درصد افزایش یافت.

  آمار استثنایی یک ستاره جذاب استقلالی در تیم ملی

دیدگاهتان را بنویسید