افزایش قابل توجه مستمری مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی

عباس در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری مستمری مشمولان تحت حمایت کمیته امداد استان بوشهر 30 درصد افزایش یافته است.

افزایش قابل توجه مستمری مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای اسلامی، مستمری مشمولان نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش و از 30 فروردین ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

وی افزود: فروردین ماه امسال مبلغ 55 میلیارد تومان مستمری به حساب 36 هزار و 471 خانوار مشمولان واریز شد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر تصریح کرد: با احتساب این افزایش از این پس خانواده های یک نفره یک میلیون تومان، دو نفره یک میلیون و 420 هزار تومان و سه نفره پرداخت می شود. 2 میلیون تومان.

روشن افزود: خانواده های چهار نفره 2 میلیون و 550 هزار تومان و خانواده های پنج نفره به بالا سه میلیون و 150 هزار تومان دریافت می کنند.