افزایش 30 درصدی مصرف برق در تابستان

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان گفت: با برنامه‌ریزی‌هایی که برای مصرف برق در صنعت و چاه‌های آب کشاورزی تدوین و اجرا شده و با همکاری شهروندان برای مصرف بهینه برق، سعی می‌کنیم از این امر جلوگیری کنیم. محدودیت هایی برای برق در خانواده ها وجود دارد.

  عکس / شاسی بلند جدید مرسدس بنز

دیدگاهتان را بنویسید