افزایش 40 درصدی مستمری بگیران بیمه کشاورزان

ساعت: 10:48
تاریخ ارسال: 11/01/1401
کد خبر: 1923465

مدیرکل تکالیف حقوقی از افزایش 40 درصدی مستمری و حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، دهقانان و عشایر مشمول دریافت مستمری تا پایان سال 1400 خبر داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ مصطفی شریعتی مدیرکل وظایف قانونی از افزایش 40 درصدی مستمری و پرداخت حقوق ماهانه کلیه بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، دهقانان و عشایر مشمول مستمری بازنشستگی تا پایان سال 1400 خبر داد.

مصطفی شریعتی مدیر کل تکالیف قانونی با توجه به دستور بیت اله مبنی بر تشکیل مدیرعامل صندوق از افزایش 40 درصدی مستمری و پرداخت حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی کشاورزان، دهقانان و عشایر خبر داد. که تا پایان سال 1400 مشمول بهره مندی از مزایای بازنشستگی بودند.

بر این اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری بگیران از صندوق پس از اعمال 40 درصد افزایش به همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال 1401 به حساب کلیه مستمری بگیران واریز شد. برای اولین بار در روز گذشته مبلغ 4 هزار و سیصد و هفتاد میلیارد ریال به حساب 151 هزار و 482 مستمری بگیر صندوق پرداخت شد و بر این اساس حقوق حداقل مستمری بگیران صندوق بیش از 190 نفر افزایش یافت. درصد و در سایر گروه ها به طور متوسط ​​40 درصد.

لازم به ذکر است در حال حاضر در مجموع 163 هزار و 156 نفر به صورت ماهانه از تعهدات بلندمدت صندوق بهره مند می شوند که از این تعداد 82 هزار و 997 نفر از مستمری ارث (فوت) و 45 هزار و 743 نفر از مستمری پیش پرداخت بهره مند می شوند. در حال حاضر 25 هزار و 258 نفر از مستمری سالمندی و 9 هزار و 158 نفر از مستمری از کارافتادگی کامل بهره مند هستند.

دیدگاهتان را بنویسید